Yenişehir Belediyesi örnek projeleriyle kenti dirençli hale getiriyor « Flash Haber Tarsus

16 Temmuz 2024 - 23:44

Yenişehir Belediyesi örnek projeleriyle kenti dirençli hale getiriyor

Yenişehir Belediyesi örnek projeleriyle kenti dirençli hale getiriyor
Son Güncelleme :

04 Aralık 2023 - 7:21

90 views

Sürdürülebilir, akıllı, sağlıklı, dijital ve dirençli bir Yenişehir için somut adımlar atan Yenişehir
Belediyesi çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi, deprem başta olmak
üzere doğal afetlere karşı dayanıklı bir kent için hayata geçirdiği çalışmaları vatandaşlarla paylaştı.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, cesaret ve kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, bilimsel
gerçekler ışığında hareket ettiklerine dikkat çekti.
Yenişehir Belediyesi, Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya yoğun
ilgi gösteren vatandaşlarla, yapılan çalışmalar ve GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında
kalan mahalleler için hazırlanan imar planı önerisi paylaşıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür
Merkezinde yapılan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de katıldığı toplantıda
“Sürdürülebilir, Akıllı, Sağlıklı, Dijital ve Dirençli Yenişehir”, “Yenişehir İlçesi Zemin Yapısı”, “6 Şubat
Depreminden Sonra Yenişehir İlçesindeki Yapıların Değerlendirilmesi” ve “Afet Riski Altında
Dönüştürülecek Binaların İmar Planı Revizyon Çalışmaları” konularında detaylı sunumlarla
vatandaşlara bilgi verildi. Toplantıda Yenişehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve 60 kişiden oluşan
Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi de tanıtıldı.
Yenişehir Belediyesi, SECAP kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilk
ilçe belediyesi oldu
Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında ilk olarak Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah
Özyiğit’in yönetim anlayışını oluşturduğu 6 temel ilkeden Ekoloji ve Kentleşme ilkeleri kapsamında
2020 yılında imzaladığı AB İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi(Covenant of Mayors)’ne
vurgu yapıldı. Başkan Özyiğit, Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında başlatılan ve sürdürülebilir
geleceği hedefleyen sözleşmeye imza atan Türkiye’deki 19’uncu ilçe belediye başkanı olmuştu.
Toplantıda Yenişehir Belediyesinin, Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum
Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilk ilçe
belediyesi olduğu da vatandaşlarla paylaşıldı.
Yenişehir Belediyesi “İklim Değişikliği Farkındalık Anketi” yaparak, SECAP’a ekleyen ilk ilçe
belediyesi oldu
Yenişehir Belediyesi ayrıca Yenişehir’in enerji tüketimi ve sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik
2030 yılında minimum yüzde 40, 2050 yılı için ise net sıfır hedefine yönelik eylemleri oluşturdu.
Yenişehir Belediyesi, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı”nda, iklim
farkındalık anketine yer veren ilk ilçe belediyesi de oldu. Anket kapsamında Yenişehir’de farklı
bölgelerden, farklı demografik özelliklere sahip 1600 kişinin katılımıyla “İklim Değişikliği Farkındalık
Anketi” yapıldı ve plana eklendi. Yenişehir Belediyesi SECAP ile yeni yapılacak konutlarda ve kentsel
dönüşüm alanlarında yenilenebilir enerji entegrasyonu, tarımsal sulamada yenilenebilir enerji
kullanımının artırılması, sıfır atık bilinçlendirme çalışmaları, mevcut konutlarda enerji etkin
yenilemelerinin yapılması gibi sürdürülebilir geleceğe katkı sunacak alanlarda faaliyet yürütecek.
Yenişehir Belediyesi, ilçenin “Kent Sağlık Profili”ni hazırladı
Yenişehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ve kentte yaşayan vatandaşların fiziki,
çevresel ve psikolojik refahını geliştirmeyi amaçlayan, Türkiye’nin de dahil olduğu Sağlıklı Kentler
Birliğine 2021 yılında üye oldu. Yenişehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ile yaptığı sözleşme

doğrultusunda “Kent Sağlık Profili” ve “Kent Sağlık Gelişimi Planı” hazırlanmasına yönelik çalışmalar
başlattı, 32 mahallenin tamamında “Kent Sağlığı Araştırması” yürüttü ve 8 farklı ana başlık altında
“Kent Sağlık Profili” hazırladı. Yapılan “Kent Sağlığı Araştırması”nın verileri de paylaşılırken,
Yenişehir’de yaşayan vatandaşların yüzde 81’inin fiziksel çevreyi iyi veya orta derecede sağlıklı
bulduğu, yüzde 83.4’ü ise Yenişehir’de yaşam kalitesinin iyi olarak nitelendirdiği ifade edildi.
Yeşil ve erişilebilir Yenişehir
Yenişehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla Yenişehir’de bulunan tüm parkları ve yeşil alanları
haritalandırıldı ve erişilebilirlik analizini yaptı. Dünya Sağlık Örgütüne göre; kentsel alanda yaşayan
vatandaşların yeşil alanlara 500 metre içerisinde erişebilmeleri gerekirken, Yenişehir’de yapılan analiz
sonucunda kentsel alanda yaşayan vatandaşların tamamı, neredeyse 300 metre içerisinde yeşil
alanlara ulaşabildiği belirlendi. Yenişehir Belediyesinin inşa ederek, hizmete açtığı ve beceri temelli
eğitimlerin verildiği iki anaokulu da vatandaşların erişilebilirliği göz önünde bulundurularak yapıldı.
Yenişehir Belediyesi, Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeline katılan ilk ilçe belediyesi oldu
Yenişehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ve bir kentin akıllı
şehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyesinin tespit edildiği ve olgunluk seviyesinin
iyileştirilmesi için öneriler sunulduğu “Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli”ne katılan ilk ilçe
belediyesi oldu. Yenişehir, modelde 81 il arasında en akıllı 13’üncü şehir oldu. Yenişehir Belediyesi,
akıllı şehir çalışması ile stratejiler belirleyerek, gelişim için modellemeler yapacak. Akıllı şehirleşme
kavramını benimseyen Yenişehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının
yayınladığı “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”nı göz önünde bulundurarak, “Mersin
Yenişehir Belediyesi Akıllı Şehirler Stratejik Plan 2030”u hazırlamaya da başladı. Hava kalitesi
ölçümleri, ısı haritaları, akıllı otopark sistemleri, bina enerji yönetimi gibi alanlarda ekolojik çalışmalar
gerçekleştirilecek.
Yenişehir Belediyesi kentin “Dijital İkiz”ini çıkaracak
Yenişehir Belediyesi, başlattığı “Dijital İkiz” projesi ile ilçenin sanal kopyasını çıkaracak ve
simülasyonunu oluşturacak. Şehrin gerçek işleyişi, altyapısı ve kaynakları dijital bir ortamda
canlandırılacak. Dijital İkiz ile veri analizi, yapay zeka ve diğer dijital teknolojiler kullanılarak Yenişehir
ilgili veriler toplanacak ve simülasyonu yapılacak. Bu şekilde kaynakların daha verimli kullanılması,
çevresel etkilerin azaltılması ve şehrin yaşam kalitesinin arttırılması sağlanacak. Dijital İkiz projesi ile
Yenişehir’in sayısal arazi modeli, 3D yapı bilgileri, kentsel ısı adaları, kentsel rüzgar analizleri, taşkın
analizleri ve güneşlenme süreleri belirlenecek.
Uzmanlardan oluşan Zemin ve Temel Etüt Ekibi ile denetim ve inceleme yapılıyor
Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında, Yenişehir Belediyesinin kentte yapılan
binaların zemin etütleri ile ilgili çalışmaları da anlatıldı. Yenişehir Belediyesi inşaat, jeoloji ve jeofizik
mühendislerinin yer aldığı ve kapasitesi arttırılan Zemin ve Temel Etüt Ekibi ile büyük bir hassasiyetle
sürdürdüğü yerinde denetim ve incelemelere devam edeceği ifade edildi. Yenişehir Belediyesi ayrıca
Yenişehir’de yapıların değerlendirilmesi için Hızlı Tarama Ekibi de kurdu.
GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında kalan bölgenin dönüşümü için imar planı
çalışması yapıldı

Yenişehir Belediyesinin hazırladığı “Afet Riski Altında Dönüştürülecek Binaların Uygulama İmar Planı
Revizyon Çalışması” da toplantıda paylaşıldı. Yenişehir Belediyesi, GMK Bulvarı ile Adnan Menderes
Bulvarı arasında kalan yerleşim alanında afet risklerine hazırlık kapsamında yerinde dönüşümü
gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlama
çalışmalarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenlenmesini hedefliyor. İmar planı önerisi
Pirireis, Palmiye, Gazi, İnönü, Dumlupınar, Barbaros, Eğriçam ve Akkent mahallelerini kapsıyor.
60 kişilik Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi tanıtıldı
Yenişehir Belediyesinin kurduğu ve 60 kişiden oluşan Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi de
Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında tanıtıldı. Ekip bünyesinde teknik personellerin
yanı sıra psikolojik destek vermesi amacı ile alanlarında uzman sosyolog ve psikologlara da yer verildi.
Başkan Abdullah Özyiğit, “Kentimizi ve hayatımızı daha bilimsel temellere dayalı planlamalıyız.”
Bilgilendirme toplantısının ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilimsel
gerçeklerle hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu ülkeyi kurup bize emanet eden
büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğer bir gün, benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi
seçin.’ diyerek bize bilimin önemini işaret etmiş. Günümüzde bilim üreten üniversitelerle gerçek
yaşam uygulamaları arasında bir kopukluk var. Bilimi yeterince kullanamıyor, bilimsel gerçeklerden
yararlanamıyoruz. Hazırladığımız sağlıklı, akıllı ve dijital ikiz uygulamaları, sürdürülebilir iklim
eylem planımız, yaşamımızı kolaylaştıracak ve bizi daha iyi yerlere götürecek. Bu çalışmalar göreve
gelmeden önce planladığımız işler, kentimizi ve hayatımızı daha bilimsel temellere dayalı
planlamalıyız. Bugünü değil, geleceği planlıyoruz. Günübirlik yaşadığımız için, bilimi yeterli
kullanmadığı için Türkiye bir yere gidemiyor. 6 Şubat’ta depremi yaşadık, 20 yıl önce Gölcük ve
Düzce depremleri oldu. Biz bu tedbirleri alabildik mi? Hayır. 6 Şubat’tan sonra ben arkadaşlarıma
bir söz verdim. Dedim ki, ‘unutmayacağız ve depreme dayanıklı bir Yenişehir’i oluşturacağız.’”
“Bütün bu işleri başarmak zorundayız. Cesaretle, kararlılıkla ve bilimle.”
Başkan Abdullah Özyiğit konuşmasının devamında “GMK ve Adana Menderes bulvarları arasındaki
bantta yapım esnasında kullanılan malzemeden mühendisliğe, yıpranmadan zeminine kadar
kaygılıyız. Bunu hepimiz biliyoruz, orada yaşayan insanlar da biliyor. Az önce bir hanımefendi geldi
ve kendi yaşadığı mahalledeki sıkıntısını benimle paylaştı. Zamanında yapıldığında 5’e varan, 5’i
geçen emsaller verildiği için bunun dönüşümün ne kadar zor olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz.
Ve kentte de maalesef spekülatif davranan bazı unsurlar var. Bütün bu işleri başarmak zorundayız.
Cesaretle, kararlılıkla ve bilimle. Bir birim kurduk, bu birimimiz İstanbul Teknik Üniversitesi ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmalarıyla daha uzman hale geldiler. Meslek odalarının
başkanlarıyla depremden sonra bir toplantı yaptık. O toplantıda jeofizik mühendisi bir
hanımefendinin söylemi beni çok etkiledi, yani bu iş zemin ile başlıyor. Zemini doğru belirlersek,
ona göre doğru temel sistemini kullanırsak, doğru malzeme ve doğru mühendislik uygularsak
başarabiliriz.” ifadelerini kullandı.
“Daha yanaşabilir daha sağlıklı bir kent için hep birlikte bilimsel temellere dayalı bir uygulamayı
gerçekleştireceğiz.”
Riskli alanlarda kentsel dönüşüm planları yaptıklarını kaydeden Başkan Özyiğit “Meclislerde yüksek
binalar ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Adıyaman Yaylakonak’ta neredeyse tüm evler tek katlı, 250

konutun 200’ü yıkıldı. 6 Şubat’ta sabah saat 5’te Yaylakonak Belediye Başkanı beni aradı. Demek ki
bu iş kat yüksekliğinde değil, mühendislikte ve bilimde. Ben ‘göğe doğru gidelim’ demiyorum ama
doğrusunu da kullanmazsak bu sefer de yan yana binalar olacak, işte biraz önce İnönü Mahallesi’ni
gördünüz, aradan havanın geçişi imkansız, yaşam alanları problemli. Dolayısıyla efektif ve bilimsel
temelli işler yapacağız. Uğur Mumcu’nun işaret ettiği gibi ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi’ de
olmayacağız. Şimdi hızlı tarama sistemlerini kullanacağız, jeoloji mühendislerimiz zemini tespit
edecek. Arkadaşlarımız tespit edilen zeminler üzerinde doğru işlerin yapılıp yapılmadığını bizzat
yerinde inceleyecek, temellerin açılması ve atılması gibi tüm süreçleri izleyecek. Kentsel dönüşüm
için planları yaptık, bundan sonraki süreçlerde bunları tabi ki Yenişehir ve Büyükşehir
meclislerimize getireceğiz. Varsa bir eksikliği, tartışılacak ve sonuca gidilecek. Daha yanaşabilir
daha sağlıklı bir kent için hep birlikte bilimsel temellere dayalı bir uygulamayı gerçekleştireceğiz.”
dedi.
“Sürekli hazır olacaklar, onların malzemeleri hiçbir yerde kullanılmayacak. Olay anında 1 saat içinde
toplanacaklar”
Kurdukları Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi hakkında konuşan Başkan Özyiğit, “Depremde
Hatay’a giden 3 arkadaşımız ellerinde bir delici aletle 18 saate yakın uykusuz, yemeksiz çalıştılar ve
6 kişiyi enkazdan çıkardılar. Devletin hiçbir kurumunun doğru hareket edemediği bir süreçte
yaptılar bunu. Bu bize bir ders oldu. Ve biz Yenişehir Belediyesi olarak 60 kişilik bir ekip kurduk.
Eğitim süreci bitmez, eğitimlerine devam ediyorlar. Sürekli hazır olacaklar, onların malzemeleri
hiçbir yerde kullanılmayacak. Olay anında 1 saat içinde toplanacaklar, kıyafetleri ve malzemeleri
aynı yerde olacak. Allah inşallah nasip etmez ve öyle bir şeye gerek olmaz ama olursa da Yenişehir
Belediyesi olarak hazır bekleyeceğiz. Arkadaşlarımıza gösterdikleri gönüllük için ayrı ayrı teşekkür
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.